ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de masterat se află aici:  http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170210/HS%20nr.%2003%20din%2010.02.2017_Reg.ex.fin.lic.master.pdf

 

 2.       Informațiile privind pregatirea și susținerea lucrării de disertație în sesiunea Iunie 2017 le găsiți AICI: http://csie.ase.ro/sustinere-disertatie